Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Trestní právo Evropské unie

Jelínek Jiří, Gřivna Tomáš, Herczeg Jiří, Navrátilová Jana, Syková Anna a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-080-2
EAN
PF0833
Počet stran
384
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
16x23 cm
Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou sousedících zemí, členů Evropské unie, a to z pohledu práva mezinárodního, práva evropského a práva vnitrostátního, de lege lata i de lege ferenda. První kapitoly se věnují obecným otázkám pojmosloví (trestní právo Evropské unie a europeizace trestního práva), vztahu trestního a správního práva k právu Evropské unie (zejména v oblasti trestání) a konceptům trestní spolupráce (evropský důkazní příkaz a zatýkací rozkaz, společné vyšetřovací týmy, Úřad evropského prokurátora aj.). Velká část obsahu se zaměřuje na konkrétní formy harmonizace, a to v oblasti boje proti praní špinavých peněz, terorismu, kyberkriminalitě, obchodování s lidmi, poškozování životního prostředí, korupci, sexuálnímu obtěžování, rasové nenávisti a trestní odpovědnosti korporací. Monografie je zakončena vybranými procesními otázkami (koncept spravedlivého procesu a adhezní řízení z pohledu práva EU). Nová, nepoužitá
Trestní právo Evropské unie

389 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu