Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Poradce č.5-7/2019 Trestní zákoník, Trestní řád

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
1211-24375719
EAN
1211-24375719
Počet stran
768
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2019
Formát
A5
Trestní zákoník zakotvuje, které chování je trestné i to jak za něj může být pachatel potrestán. Trestní zákoník je členěn na obecnou a zvláštní část. Obecná část stanoví působnost trestního zákoníku a obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům: vymezuje trestní odpovědnost i její zánik, okolnosti vylučující protiprávnost, ukládání trestů a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výklad používaných pojmů. Zvláštní část obsahu je katalog trestných činů, resp. ty jejich znaky, kterými se trestné činy od sebe navzájem odlišují. Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.
Poradce č.5-7/2019 Trestní zákoník, Trestní řád

396 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu