Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

1000 řešení č.2-3/2019 Daňová přiznání FO a PO, Zdravotní pojištění po novele

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
1212-47102319
EAN
1212-47102319
Počet stran
136
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2019
Formát
A4
Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2018 je nutno podat nejpozději v pondělí 1. dubna 2018. Sankce nehrozí, když jej poplatníci podají až další pondělí 8. dubna. Pozdější podání ale již bude „odměněno“ pokutou za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % daně, resp. 0,01 % ztráty za každý další den prodlení (nejvýše 5 % daně/ztráty), přesáhne-li sankce 200 Kč. Při prodlení do 30 dnů bude pokuta poloviční, ovšem nebude-li přiznání podáno vůbec, tak bude pokuta nejméně 500 Kč. Pokud poplatníkovi zpracovává a podává daňové přiznání poradce – což je legislativní zkratka zahrnující daňové poradce zapsané u jejich Komory, a také advokáty – prodlužuje se lhůta pro podání do pondělí 1. července 2019, jestliže příslušná plná moc je uplatněna u správce daně do 1. dubna 2019. Pozor ale na to, že tento pozdější termín neplatí pro poplatníky, kteří s poradcem pouze konzultovali dílčí otázky nebo si od něj nechali prověřit sestavené přiznání – třeba aby ušetřili, nebo nechtějí svěřovat citlivá data jiné osobě, byť pro ni platí silná mlčenlivost. Stejná prodloužená lhůta platí i pro poplatníky, kteří mají zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem; naproti tomu pouhý dobrovolný audit nestačí! O tato prodloužení se nežádá. Kromě toho může poplatník či jeho zástupce požádat správce daně o prodloužení lhůty pro přiznání za rok 2018, čemuž ale nemusí být vyhověno a žádost podléhá správnímu poplatku 300 Kč. Toto správcovské prodloužení lhůty pro řádné přiznání může činit až 3 měsíce. Výjimkou je případ, kdy předmět daně tvoří rovněž příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, tehdy může být lhůta prodloužena až do 1. listopadu 2019 – ale jen v odůvodněných případech, zejména když poplatník musí podat přiznání také u zdroje příjmu v zahraničí.
1000 řešení č.2-3/2019 Daňová přiznání FO a PO, Zdravotní pojištění po novele

154 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu