Zařazeno v kategoriích: Trestní právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Odklony v trestním řízení

Tibitanzlová Alena

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-319-3
EAN
9788075023193
Počet stran
360
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Formát
145x205
Odklony v trestním řízení jsou v této monografii chápány jako jeden z projevů restorativní justice a alternativního řešení trestních věcí, kdy je v popředí zájmu trestního práva poškozený, respektive oběť trestného činu, a efektivní působení na pachatele trestného činu. Autorka v této monografii považuje za odklony v trestním řízení podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, odložení věci při schválení narovnání a specifický odklon aplikovatelný v trestních věcech mladistvých, odstoupení od trestního stíhání. Autorka zevrubně zkoumá jednotlivé formy odklonu v českém trestním řízení a jejich rozvoj de lege ferenda, ale i obecně alternativní způsoby vyřizování trestních věcí z hlediska české i mezinárodní trestní politiky. Z důvodu blížící se rekodifikace trestního řádu akcentuje teoretická i praktická úskalí české právní úpravy, rozebírá aktuální judikaturu a nabízí řešení, které by směřovalo k efektivní využitelnosti odklonů v budoucnu. Součástí knihy je i srovnání české právní úpravy odklonů v trestním řízení s úpravami ve slovenském a rakouském trestním řádu. Monografie je určena zejména čtenářům z řad akademiků. Mohou ji však ocenit též soudci, státní zástupci, policisté, úředníci Probační a mediační služby anebo obhájci. Může být zdrojem inspirace i pro legislativce, neboť kromě kritického pohledu na stávající právní úpravu odklonů v trestním řízení nabízí i systémově nový přístup k nim.
Odklony v trestním řízení

450 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu