Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Osobitosti v mzdovej učtárni

Matlovičová Iveta

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
270
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
ISBN
978-80-571-0004-1
EAN
9788057100041
Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii Mzdy profesionálne 2, poukázať na vybrané osobitné situácie v mzdovom účtovníctve a ponúknuť návod na ich riešenie. Autorka sa v jednotlivých kapitolách podrobne venuje dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sociálnemu a zdravotnému poisteniu pri dohodách, špecifikám pri spracovaní mzdovej agendy pri zamestnávaní „dohodárov“ a študentov na odbornej praxi, ročnej uzávierke v mzdovej učtárni vrátane povinností mzdovej učtárne v súvislosti s úmrtím zamestnanca, pri organizačných zmenách, ako aj príprave ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Samostatné kapitoly sú venované tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu, ako aj stravovaniu zamestnancov. Pridanou hodnotou publikácie je množstvo príkladov a otázok, ktoré sú zárukou jej využitia v praxi. Publikáciu ocenia predovšetkým odborníci pôsobiaci v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Čo v publikácii nájdete: – Odmeňovanie študentov pri praktickom vyučovaní – Zúčtované a nevyplatené príjmy zo závislej činnosti – Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Povinnosti zamestnávateľa v prípade úmrtia zamestnanca – Organizačné zmeny zamestnávateľa – Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – Stravovanie zamestnancov – Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – Riešené praktické príklady
Osobitosti v mzdovej učtárni

605 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu