Náboženstvo a etika

Orbanová Eva

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
208
Místo vydání
Trnava
Rok vydání
2018
ISBN
978-80-568-0117-8
EAN
9788056801178
Monografia Náboženstvo a etika (kult a hodnota) doc. PhDr. Evy Orbanovej, PhD. sa zaoberá aspektom axiologickej imanentizácie novodobých náboženských kultov, ktorý odráža tendencie postmodernej doby sprevádzané egotizmom, mobilnou epizodickosťou, individualizmom a kulminujúcim sekularizmom. V monografii sú analyzované novodobé spirituálne trendy, ktoré nahrádzajú tradičnú religiozitu. Príkladom je spirituálna reflexia, ktorá umožňuje človeku ostať duchovný ale zároveň konfesionálne neviazaným. Praktický rozmer práce mapuje a analyzuje filozoficko-náboženské, eticko-axiologické dimenzie kultov operujúcich na Slovensku propagovaných zväčša vo virtuálnom priestore.
Náboženstvo a etika

280 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu