Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Moderní dějiny

Šťastnou cestu ...?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené

Mücke Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
399
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
ISBN
978-80-7415-149-1
EAN
9788074151491
Kniha se na základě analýzy a intepretace široké škály pramenů i sekundární literatury snaží poskytnout rámcový náhled do problematiky cestování a cestovního ruchu v Československu na pozadí studené války (zhruba mezi lety 1945 až 1989) a to z pohledu politických dějin (či dějin politik). První část práce se snaží postihnout základní rámce politického dění ve vztahu k dějinám mobilit. Jedná se např. o dobové myšlenkové koncepty a ideje uplatňované v praxi, dále pak o nastínění základních institucionálních struktur a představení významných aktérů, zamyšlení nad vlivem etnických, národnostních a národních aspektů, představení geografických, dopravních rámců a mezinárodní scény ve vztahu k Československu a v neposlední řadě je zde také obsažen výčet nejdůležitější legislativy. Ve druhé části práce je představena jedna z možných verzí periodizace politických dějin cestování a cestovního ruchu a následně jsou v devíti chronologicky vymezených celcích a na vybraných dobových „kauzách“ představeny nejvýznačnější proměny či naopak konstanty politik cestování a cestovního ruchu sledovaného období. Vedle vlastního autorského textu je kniha doplněna ukázkami z dobového populárního humoru, jež se váže k problematice dějin cestování a cestovního ruchu.
Šťastnou cestu ...?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené

295 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu