Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - komentář - 3. vydání

Šámal P., Válková H. a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-350-9
EAN
LK5156
Počet stran
988
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
A5
Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem mladistvých a protiprávními činy dětí mladších patnácti let. Text komentáře je doplněn o novou judikaturu, včetně výběru z judikatury Ústavního soudu. Aktualizovány jsou kromě samotného zákona i odkazy na související právní předpisy a doplněna je i poslední odborná literatura k danému tématu. Jedná se o nezbytnou pomůcku v praxi advokátů, soudců, státních zástupců, probačních úředníků, policistů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí i všech dalších pracovníků, kteří přicházejí do styku s kriminalitou mládeže. Komentář využijí jistě i pedagogové a studenti právnických a dalších humanitně zaměřených fakult.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - komentář - 3. vydání

1.315 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu