Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Šafránek Jan, Laštovičková Lola, Podškubka Tomáš, Pěsna Lukáš, Hlaváč Jiří

Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-7552-914-5
Počet stran
624
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku a vzory zápisů přeměn do obchodního rejstříku. Praktický komentář se zaměřuje hlavně na realizaci přeměn obchodních společností s důrazem na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost a soustředí se na ustanovení, která jsou pro praxi zásadní, příp. mohou činit v praxi potíže. Autoři v textu zároveň zohlednili přeměny obchodních korporací i z hlediska účetního a znaleckého. Knihu tak ocení nejen advokáti, ale i podnikoví právníci a všichni, kterých se přeměna týká. Vedoucí autorského kolektivu Jan Šafránek, který se problematice přeměn věnuje téměř 15 let, společně s Lolou Laštovičkovou pravidelně na toto téma přednáší.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu