Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Trestní odpovědnost právnických osob - 2. vydání

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha

Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-592-3
Počet stran
992
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
B5
Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i ozměny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podsatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku. Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvisliosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů. Druhé vydání komemntáře TOPO odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018.
Trestní odpovědnost právnických osob - 2. vydání

1.320 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu