Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi - 18. aktualizované vydání

Prudký Pavel, Lošťák Milan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Anag
ISBN
978-80-7554-219-9
EAN
9788075542199
Počet stran
352
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2019
Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování problematiky hmotného a nehmotného majetku Publikace kontinuálně reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku a v neposlední řadě i ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále proměnlivou, svědčí skutečnost, že jde již o 18. aktualizované vydání této publikace. Komentář zákona, stanoviska, výklady, názorné příklady Oproti jiným publikacím věnovaným stejné problematice nemá tato rozsah zbytečně navýšený mnoha stránkami úplného znění zákona o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři knihy naopak příslušná ustanovení zákona komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku a některými výpočtovými příklady.Celá publikace je proložena několika desítkami situačních příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích evidován, odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku. Aktuálnost znění zákona s ohledem na legislativní změny Publikace vychází z aktuálního znění zákona a zohledňuje veškeré legislativní změny účinné ke dni autorské uzávěrky.
Hmotný a nehmotný majetek v praxi - 18. aktualizované vydání

389 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Hľadanie novej reality

Hľadanie novej reality

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu