Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Poradce č.11/2019 DPH úplné znění zákona po novele s komentářem

Taranda Petr

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce
ISBN
121-12-4370-620-19
EAN
12112437062019
Počet stran
312
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2019
Formát
15x21 cm
Měsíčník přináší aktuální zákony po poslední novele, nejen čisté znění zákonů, ale také podrobný, vysvětlující komentář od renomovaných autorů k jednotlivým paragrafům. Najdete v něm také rozsahově podrobnější příspěvek, který rozebírá vždy jinou problematiku, aktuální příspěvky z oblasti daní, účetnictví, práva, podnikání, personalistiky a mezd. Příspěvky reagují na novely zákonů a vyhlášek a zároveň radí při řešení daňových, účetních a mzdových problémů. A mnoho dalšího. Poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty je provedena zákonem číslo č. 80/2019 Sb. Tím-to zákon se mění některé zákony v oblasti daní i některé další zákony. V komentáři vám vysvětlíme všechny změny, které přinesla novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019. Mění se úprava od-počtu u oprav nemovitostí - v praxi se úprava odpočtu z tohoto titulu bude vztahovat například na situace, kdy plátce na nemovitosti, kterou používal pro uskutečňování zdanitelných plnění, provedl opravu, u vstupů pro opravu si uplatnil nárok na odpočet daně, a poté nemovitost prodal, přičemž dodání nemovitosti bylo osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně." Dále se mění přiznávání DPH z poukázek (voucherů) tj. obecně z plateb přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění - zavádí se nový systém přiznávání DPH v případě dodání zboží či poskytnutí služeb, kdy zákazník provede úhradu třetí osobě a plnění je mu poskytnuto na základě voucheru - např. když penzion poskytne službu zákazníkovi na základě voucheru, který zákazník zaplatil provozovateli webového portálu a penzionu je poskytnutá služba uhrazena provozovatelem webového portálu, který voucher vystavil svým jménem. Upozorníme vás i na změny u souhrnných daňových dokladů a změnu právní úpravy u služeb souvisejících s dovozem a vývozem. Mění se i vykazování data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem - zavádí se speciální stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb, které pronajímatel nakupuje a dále poskytuje (přefakturovává) v souvislosti s nájmem. U těchto služeb bude DUZP stanoveno na okamžik, kdy pro-najímatel zjistí skutečnou výši "přefakturované" částky. Jedná se o věcnou změnu, která reaguje na praxi, kdy v mnoha případech je nereálné splnit DUZP požadované zákonem. Titul obsahuje tyto témata: -Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem -Zdaňování právnických osob: změny po novele zákona o daních z příjmů -Daňové podvody a odmítnutí nároku na odpočet daně nejen ve světle judikatury -Regulace práv cestujících v letecké dopravě
Poradce č.11/2019 DPH úplné znění zákona po novele s komentářem

152 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu