Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Občanský zákoník - Komentář - Svazek IV (dědické právo)

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef, Šešina Martin, Wawerka Karel

Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-7478-579-5
Počet stran
720
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
A5
Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, obsahuje výňatky z důvodové zprávy, cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy. Členy autorského kolektivu svazku IV jsou prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty UK, JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově a JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář v Praze. Autoři komentáře jsou předními odborníky na občanské právo, kteří se dědickému právu věnují dlouhodobě prakticky věnují a mají zkušenosti s publikační i přednáškovou činností. Svazek IV se věnuje dědickému právu, které po rekodifikaci doznalo velkých změn. Nad rámec výkladu zákonných ustanovení se věnuje i řízení o pozůstalosti. STAV ANTIKVARIÁTNÍ KNIHY: jako nová, bez poškození
Občanský zákoník - Komentář - Svazek IV (dědické právo)

830 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu