Trestné právo hmotné - Všeobecná a osobitná časť - 3. vydání

Mašľanyová Darina a kolektív

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-772-6
EAN
9788073807726
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2019
Formát
B5
Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 3. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo hmotné – všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovaná štrnásť rokov po rekodifikácii Trestného zákona a tri roky po 2. vydaní. Zapracované sú v nej aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného a súvisiacich právnych odvetví. Autori v nej reagujú na početné novely Trestného zákona, na zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj na značné legislatívne zmeny súvisiace s trestnými činmi terorizmu. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky rešpektuje učebnica potreby štúdia na právnických fakultách. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ako i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia. Autorský kolektív verí, že učebnica sa stane pre študentov obľúbeným zdrojom informácií a radi ju odporučia svojim známym, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného.
Trestné právo hmotné - Všeobecná a osobitná časť - 3. vydání

621 Kč

690 Kč ušetříte 69 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

Policajná správa

Policajná správa

Penológia

Penológia

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu