Zákony 2019 II aktualizácia II 5 - Úplné znenie po novele

Kolektív autorov

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
EAN
PORADCA187
Počet stran
256
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2019
Formát
A5
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb Najnovšia Aktualizácia II/5 2019 prináša veľké zmeny v trestnom práve od 1. 8. 2019, ktoré sú dôležité nielen pre každého právnika, ale i policajta, sudcu či študenta vysokej školy. Novela Trestného zákona rozširuje právnu úpravu využitia technických prostriedkov pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí vydaných v trestnom konaní vrátane podpory využívania alternatívnych trestov, rozširuje sa možnosť rozhodovania samosudcu v trestnom konaní, koriguje sa úprava ukladania doživotného trestu bez možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, rozširuje sa úprava využitia videokonferencií v trestnom konaní a zavádza sa nová skutková podstata trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie. V Trestnom poriadku sa ustanovilo, aby úkony trestného konania, ktoré je nutné vykonať mimo svojho obvodu, bolo možné vykonať okrem dožiadania okresného súdu, prokurátora alebo policajta, kde má byť úkon vykonaný aj prostredníctvom videokonferenčného zariadenia. Ide najmä o výsluchy osôb, ktoré sú subjektom trestného konania. Stanovujú tiež sa minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V zákone sa vykonali korekcie, ktoré zabezpečia splnenie všetkých záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú zo smernice. Ide o zohľadnenie skutočnosti, že smernica priznáva určité práva aj rodinným príslušníkom obete. Dopĺňa sa katalóg trestných činov obsiahnutý v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, za ktoré možno vyvodiť trestnú zodpovednosť právnickej osobe o nové trestné činy v oblasti trestnej činnosti proti finančným záujmom Európskej únie a takisto nezákonného obchodu s tabakom a tabakovými výrobkami. Doplnil sa katalóg trestných činov právnických osôb o trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona a trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona.
Zákony 2019 II aktualizácia II 5 - Úplné znenie po novele

115 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu