Zařazeno v kategoriích: UMĚNÍ, Malířství, sochařství

Šaloun - Dotek osudu/The touch of fate

Kolektiv autorů

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
253
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
ISBN
978-80-7056-179-9
EAN
9788070561799
Publikace doprovází stejnojmennou výstavu, kterou Galerie Středočeského kraje připomíná sté výročí založení Československé republiky. Představuje dosud nevystavený soubor ze sochařské pozůstalosti jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství Ladislava Šalouna (1870–1946), který galerie spravuje ve svých sbírkách. Texty předních historiků umění interpretují osobnost Ladislava Šalouna a význam jeho díla (prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., Ústav pro dějiny umění FFUK), s důrazem na částečně nerealizovanou Šalounovu pomníkovou tvorbu (Mgr. Kateřina Kuthanová, NG v Praze) a nově uvedené souvislosti s evropským pomníkem (PhDr. Martin Krummholz, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR). Nechybí charakteristika reprezentativního sbírkového souboru, jehož většinu galerie získala v osmdesátých letech 20. století ze sochařovy pozůstalosti (Mgr. Adriana Primusová, GASK), ani popis jeho restaurování (Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., Fakulta restaurování Univerzity Pardubice). Katalogová část přináší nové určení jednotlivých sbírkových děl (Mgr. Adriana Primusová a Mgr. Kateřina Kuthanová). This publication accompanies an exhibition of the same name, organised by the Gallery of the Central Bohemian Region to commemorate the 100th anniversary of the founding of the Czechoslovak Republic. It presents a previously unexhibited set of works from the sculptural legacy of one of the founders of modern Czech sculpture, Ladislav Šaloun (1870–1946), which the gallery maintains in its collections. Texts by leading art historians interpret Ladislav Šaloun’s character and the importance of his work (Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., Institute of Art History at Charles University), with an emphasis on Šaloun’s partially-realised monument work (Mgr. Kateřina Kuthanová, National Gallery in Prague), and newly introduced context with European monuments (PhDr. Martin Krummholz, Ph.D., Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences). The characteristics of the representative collection are included; the gallery acquired the majority of it in the 1980s from the sculptor’s estate (Mgr. Adriana Primusová, GASK), as well as a description of its restoration (Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D, Faculty of Restoration at University Pardubice). The catalog section brings new designations for individual works in the collection (Mgr. Adriana Primusová and Mgr. Kateřina Kuthanová).
Šaloun - Dotek osudu/The touch of fate

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu