Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Komplet (kniha I až V) - 3. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
EAN
WOLTERS0001
Počet stran
3200
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů. Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů. Jednotlivé svazky obsahují: Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.): část první – obecná ustanovení, část druhá – činnost soudu před zahájením řízení Kniha II (§ 79 až 180 o. s. ř.): část třetí – řízení v prvním stupni Kniha III: zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Kniha IV (§ 201 až 250t o. s. ř.): část čtvrtá – opravné prostředky, část pátá – řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem Kniha V (§ 251 až 376 o. s. ř.): část šestá – výkon rozhodnutí, část sedmá – jiná činnost soudu, část osmá – závěrečná ustanovení
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Komplet (kniha I až V) - 3. vydání

4.990 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu