Trestné právo hmotné - Všeobecná časť

Marková Veronika, Strémy Tomáš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
304
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2019
Formát
B5/V2
ISBN
978-80-7380-771-9
EAN
9788073807719
Publikácia predstavuje vysokoškolskú učebnicu trestného práva primárne určenú pre poslucháčov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ale zároveň aj pre študentov iných vysokých škôl, ktorí majú trestné právo zaradené ako súčasť svojho zamerania. Učebnica poskytuje základný výklad ustanovení Trestného zákona (jeho všeobecnej časti), pričom publikácia reaguje na všetky zmeny, ktorými trestné právo prešlo, pričom v niektorých prípadoch poukazuje aj dôvody prijatia príslušnej právnej úpravy. Publikácia bola spracovaná v zmysle poslednej novely Trestného zákona účinnej ku dňu 1. augusta 2019. V jednotlivých kapitolách publikácie sú spracované inštitúty vzťahujúce s k trestnej zodpovednosti fyzickej osoby, ako aj právnickej osoby, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, vývinové štádiá trestného činu, súbeh a recidíva, trestná súčinnosť a účastníctvo, ako aj sankcie (tresty a ochranné opatrenia), či ďalšie súvisiace ustanovenia. Autori učebnice sa jej spracovaním snažili poskytnúť čitateľom základný pohľad na jednotlivé inštitúty s poukázaním na význam zákonných ustanovení. Je však nevyhnutné podotknúť, že nejde o podrobný výklad všetkých ustanovení všeobecnej časti TZ, ale o výklad zameraný na pochopenie jednotlivých inštitútov a ich prípadnú aplikáciu pri posudzovaní otázok týkajúcich sa základov trestnej zodpovednosti.
Trestné právo hmotné - Všeobecná časť

315 Kč

350 Kč ušetříte 35 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Kriminalistika

Kriminalistika

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu