Termodynamika materiálů, 2. vydání

Leitner Jindřich

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
312
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
ISBN
978-80-7592-045-4
EAN
9788075920454
Skripta Termodynamika materiálů slouží jako studijní pomůcka k přednáškám ze stejnojmenného předmětu, který je přednášen na VŠCHT Praha od r. 1991. Jedná se o kurz pokročilý (navazuje na partie z chemické termodynamiky přednášené v rámci základního kurzu fyzikální chemie) a specializovaný (orientovaný na aplikace chemické termodynamiky v oblasti anorganických materiálů). Obsahově jsou skripta zaměřena na termodynamické vlastnosti pevných látek a tuhých roztoků a fázové a chemické rovnováhy v heterogenních systémech. V konkrétních případech jsou zpracovány vybrané systémy kovových prvků, oxidů i dalších anorganických sloučenin. Od svého prvního vydání v r. 1992 byla skripta významně modifikována. Byly zařazeny nové pasáže týkající se struktury a chemické vazby v pevných látkách, stavového chování pevných látek za velmi vysokých tlaků, krystalochemických rovnovah, fázových rozhraní a rovnovah v nanosystémech, byl přepracován matematický dodatek, zařazen dodatek o tepelných kapacitách pevných látek a v části týkající se zdrojů termodynamických dat jsou místo tištěných tabelárních sbírek zmíněny v současné době preferované počítačové databáze a integrované výpočetní systémy. Rovněž byla pozměněna posloupnost jednotlivých kapitol a před poměrně rozsáhlou kapitolu věnovanou termodynamickému popisu roztoků byla zařazena kapitola o rovnováhách v systémech pevné fáze + ideální plynná fáze, pro které není znalost směšovacích a dodatkových veličin kondenzovaných roztoků potřebná.
Termodynamika materiálů, 2. vydání

555 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu