Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Združenia a sloboda združovania

Gajdošová Martina

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-77-0
EAN
9788089603770
Počet stran
400
Rok vydání
2019
Publikáciu Združenia a sloboda združovania „možno pokojne nazvať prvou monografiou v Slovenskej republike s týmto zameraním“, pričom „sa vyznačuje prehľadnou a jasnou štruktúrou a pozostáva zo siedmich kapitol“. „Jej koncové úvahy patria okrem iného dvom aktuálnym problémom: otázke občianstva člena politickej strany – rozšíreniu práva združovať sa v politických stranách v Slovenskej republike aj na občanov Európskej únie – a sankciám voči politickej strane.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc.) V monografii „nejde len o deskriptívu, ale hlavne o kritický pohľad, ktorým sa otvárajú problémy.“ „...určite ju ocenia aj legislatívni pracovníci či sudcovia, najmä keď tápajú pri hľadaní odpovede, na akom základe majú poskytovať súdnu ochranu po vypustení § 15 zákona o združovaní občanov. Autorka ukazuje možné riešenia, a to v podobe vyargumentovaných námetov a postupov.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.) Predložené dielo ponúka „širokej verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku združovacieho práva, ako i mimovládnym neziskovým organizáciám, vrátane zamestnancov orgánov verejnej správy pracujúcich na úseku registrácií, hodnotnú publikáciu“, pričom predstavuje „nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, ale aj exkurz do historického vývoja práva združovania“. „...určite si nájde i priaznivcov v akademickej sfére, vo sfére súdnictva i advokácie.“ (z recenzného posudku doc. JUDr. Jany Vallovej, PhD.)
Združenia a sloboda združovania

980 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu