Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7.vydání podle stavu k 1. 10. 2019

Jiří Jelínek a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-380-3
EAN
9788075023803
Počet stran
1000
Rok vydání
2019
Formát
145x205
ouborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému. Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu. Pro sedmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech (správní trestání). Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7.vydání podle stavu k 1. 10. 2019

1.200 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Penológia

Penológia

Kriminalistika

Kriminalistika

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu