Závazkové právo

Raban Přemysl a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
532
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2019
Formát
B5
ISBN
978-80-8771-318-1
EAN
9788087713181
Přestože nová úprava smluvních vztahů nabyla účinnosti před více než pěti lety a v mnohých případech zásadně změnila doposud zažité postupy a pravidla chování při zakládání a změnách soukromoprávních majetkových vztahů, se zásadní díla, nutná pro pochopení nového systému, objevují v komplexní monografické, či učebnicové podobě jen velmi zvolna. Kolektiv autorů, pedagogicky působících v oblasti občanského a obchodního práva, si vytkl za cíl přispět odborné veřejnosti, podnikatelům, prostým účastníkům právních vztahů, ale i studentům k zaplnění těchto mezer. Publikace se snaží osvětlit systematickým výkladem, jak teoretické problémy obligačních vztahů, tak i prakticky vyložit způsoby vzniku, změn a zániku smluv a jiných závazků k plnění, jejich jednotlivé specifické druhy a následky porušení povinností, vzniklých z jejich neplnění či jiných porušení soukromého práva. Kniha navazuje na již rozebrané tituly podobně složeného kolektivu autorů (Občanské právo hmotné – Relativní majetková práva z roku 2013 a Občanské právo hmotné – Závazkové právo z roku 2014) s tím, že zahrnuje i změny a doplnění, vyplývající z nových právních předpisů vydaných do července roku 2019.
Závazkové právo

650 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu