Zařazeno v kategoriích: Pedagogika, PSYCHOLOGICKÁ LITERATURA

Práce učitelů s učebnicemi

Stará Jana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
ISBN
978-80-7603-081-7
EAN
9788076030817
Počet stran
207
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Publikace se zaměřuje na problematiku výběru a užívání výukových zdrojů se zvláštním důrazem na užívání učebnic. Snaží se o komplexní přístup k zkoumání této problematiky - sleduje užívání výukových zdrojů při přípravě učitelů na výuku, zabývá se otázkami výběru zdrojů a faktorů, které jej ovlivňují, adaptací zdrojů s ohledem na potřeby žáků, vlastnostmi výukových zdrojů, které učitelé preferují. Samotné výzkumné šetření, o kterém publikace referuje, je zaměřeno na užívání učebnic ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V první části publikace shrnuje teoretické znalosti vážící se k učebnicím jako didaktickým prostředkům, kurikulárním projektům a produktům s určitými vlastnostmi a funkcemi, poznatky vážící se k funkcím učebnic a žákovu učení z učebnic. Tyto poznatky jsou pak zasazeny do širšího kontextu zjištění z již realizovaných výzkumů, které se týkají učebnic a jejich výběru a užívání. Druhou část publikace tvoří popis a výsledky realizovaného výzkumu zaměřeného na užívání učebnic prvouky, přírodovědy a vlastivědy učiteli na 1. stupni ZŠ. Kombinace výsledků kvalitativního a kvantitativního šetření přináší vhled do reality užívání učebnic v české primární škole, který může pomoci porozumět potřebám učitelů a umožnit nasměrování jejich podpory adekvátním způsobem tak, aby mohli učitelé ve svých třídách zprostředkovat žákům žádoucím způsobem žádoucí vzdělávací obsah. Tato podpora může mít mj. podobu moderních výukových materiálů a moderních modelů vzdělávání zaměřených na to, jak tyto výukové materiály (včetně učebnic) využívat.
Práce učitelů s učebnicemi

329 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu