Právní spory ve stavebnictví, 2. vydání

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-784-9
EAN
9788073807849
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2019
Formát
A5/V2
Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vznikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla (včetně tzv. pozastávek a ceny víceprací), uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli – těmto oblastem se také věnuje podstatná část knihy. Značná část publikace je věnována dvěma oblastem, které jsou podle názoru autora nejčastější příčinou právních sporů ve stavebnictví, a to vadám díla a tzv. vícepracím. Druhé vydání této knihy je rozšířeno mimo jiné o kapitoly Stavebnictví a ochrana spotřebitele, Stavebnictví a insolvence a Smlouva o společnosti ve stavebnictví. Podrobněji jsme se také zabývali odpovědností projektanta za vady stavby a škody způsobené vadami projektové dokumentace, zároveň reagujeme na některé legislativní změny a přinášíme odkazy na celou řadu nových judikátů.

RECENZE

RECENZE

Právní spory ve stavebnictví, 2. vydání

405 Kč

450 Kč ušetříte 45 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu