Právní spory ve stavebnictví, 2. vydání

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-784-9
EAN
9788073807849
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2019
Formát
A5/V2
Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vznikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla (včetně tzv. pozastávek a ceny víceprací), uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli – těmto oblastem se také věnuje podstatná část knihy. Značná část publikace je věnována dvěma oblastem, které jsou podle názoru autora nejčastější příčinou právních sporů ve stavebnictví, a to vadám díla a tzv. vícepracím. Druhé vydání této knihy je rozšířeno mimo jiné o kapitoly Stavebnictví a ochrana spotřebitele, Stavebnictví a insolvence a Smlouva o společnosti ve stavebnictví. Podrobněji jsme se také zabývali odpovědností projektanta za vady stavby a škody způsobené vadami projektové dokumentace, zároveň reagujeme na některé legislativní změny a přinášíme odkazy na celou řadu nových judikátů.

RECENZE

Právní spory ve stavebnictví, 2. vydání

405 Kč

450 Kč ušetříte 45 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že stále fungujeme a snažíme se objednávky vyřizovat co nejrychleji. Osobní vyzvednutí je možné - více informací najdete v kontaktech.