Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár, 2. vydání

Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-770-5
EAN
9788074007705
Počet stran
3344
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii i praxi. Spracovanie jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka bolo medzi autorov rozdelené tak, aby reflektovalo ich teoretické i praktické zameranie na jednotlivé oblasti a inštitúty občianskeho práva. Komentár ponúka podrobný a rozsiahly odborný výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka ako základného civilného kódexu, doplnený rozsiahlou relevantnou judikatúrou súdov. Vzhľadom na to, že ide o komentár k základnému kódexu civilného práva, je komentár určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, firemných právnikov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov, organizácie na ochranu spotrebiteľa, verejné inštitúcie, študentov práva, podnikateľov, ale napríklad i pre laikov, ktorí budú hľadať v Občianskom zákonníku odpovede na riešenie svojich súkromných občianskoprávnych vzťahov.
Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár, 2. vydání

5.575 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu