Zákonník práce. Komentár, 2. vydanie

Barancová a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1520
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
ISBN
978-80-89603-78-7
EAN
9788089603787
Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva. Výklad ustanovení komentára je podrobný, prakticky zameraný a aktuálny, reaguje na najnovšie legislatívne zmeny a okrem bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a tiež Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje ako prílohu aj zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Zákonník práce. Komentár, 2. vydanie

3.615 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu