Hospodárske právo, 2. diel

Patakyová Mária, Mamojka Mojmír, Duračinská Jana a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-571-0090-4
EAN
9788057100904
Počet stran
312
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
148x210
Druhá časť učebnice Hospodárske právo sa zameriava na insolvenčné právo a verejné obstarávanie. Ako príprava na pochopenie právnych inštitútov spojených s reguláciou konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia fyzických osôb a verejného obstarávania sa v úvode predkladá základný výklad tých ekonomických vzťahov, ktoré majú byť týmito inštitútmi regulované. Racionálny zákonodarca si musí byť vedomý toho, že každým pravidlom zasahuje do mechanizmu, akým nezávislé a autonómne subjekty vstupujú do vzájomných vzťahov. Orgán aplikujúci tieto pravidlá potom musí rozumieť ich účelu, aby sa proces ich aplikácie nezredukoval na mechanické preklápanie písaného, často nedokonalého legislatívneho textu do praxe, spôsobom popierajúcim predmet a účel pravidla. Pochopenie analyzovaných inštitútov v takomto kontexte je cieľom predkladanej učebnice. Je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických fakultách.
Hospodárske právo, 2. diel

420 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu