Zařazeno v kategoriích: Trestní právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Přípravné řízení dnes a zítra

Gřivna Tomáš, Šimánová Hana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-787-0
EAN
9788073807870
Počet stran
352
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2019
Formát
148x205
Publikace je souborem odborných statí, jež byly svými autory prezentovány na konferenci „Přípravné řízení dnes a zítra“, kterou uspořádala dne 20. června 2019 Unie obhájců ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Celkem dvacet příspěvků z pera odborníků z řad advokátů, soudců, státních zástupců, akademiků i dalších osobností nejen trestního práva představuje záruku velkého množství pozoruhodných úvah i reflexi palčivých otázek, jimž je společná tématika předsoudní fáze trestního řízení. Čtenáři se tak mohou seznámit s kritickým zhodnocením některých nenaplněných zákonodárcových ambic z minulosti, problematickými aspekty současné právní úpravy, aktuálně projednávanými legislativními návrhy i již existujícím návrhem rekodifikované úpravy přípravného řízení. Některé nově navrhované instituty jsou v publikaci podrobněji představeny. Pozornost autorů byla věnována postavení státního zástupce a jeho kompetencím, důležitosti ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem i vývoji v nazírání na poškozeného v trestním řízení. Rozebrány byly některé vhodné institucionální změny směřující ke zvýšení ochrany práv osob zúčastněných na přípravném řízení i mezery v právní úpravě, které jsou naopak průlomem do těchto práv. Autoři se zaobírali také otázkami přípravného řízení vedeného proti právnickým osobám, vztahem přípravného řízení a řízení před soudem, kriminalistickými aspekty či mezinárodní justiční spoluprací v přípravném řízení. Mnohá pozoruhodná témata nabízejí čtenáři ohlédnutí za dosavadní aplikací norem upravujících přípravné řízení, cenné poznatky o slabých místech stávající regulace i zajímavé podněty pro budoucí právní úpravu i aplikační praxi.
Přípravné řízení dnes a zítra

405 Kč

450 Kč ušetříte 45 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu