Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovni podľa IFRS a Solventnosti II

Meluchová Jitka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
320
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
170x240
ISBN
978-80-7598-637-5
EAN
9788075986375
Poisťovne v členských štátoch EÚ prešli významnými zmenami súvisiacimi s nastavením novej úrovne riadenia rizík, kapitálových požiadaviek a prísnejších pravidiel dohľadu, ktoré ustanovila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, označovaná ako Solventnosť II. Zámerom celého procesu je snaha zabezpečiť finančnú stabilitu na poistnom trhu tak, aby kapitálovo silné poisťovne boli odolnejšie voči neočakávaným otrasom a volatilite na finančných trhoch. Publikácia Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS a Solventnosti II je určená predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave ako učebná pomôcka predmetu účtovníctvo poisťovní, účtovníctvo a finančné výkazníctvo poisťovní, ako aj odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá problematikou účtovníctva a výkazníctva v poisťovniach. Zámerom publikácie je načrtnúť rámec, resp. variant možného postupu, ktorý sa však môže a bude v jednotlivých poisťovniach odlišovať. Cieľom je naučiť študenta, na základe získaných teoretických znalostí z legislatívy a aktuálneho súboru IFRS, spracovať poznatky a tie aplikovať na modelové situácie a transakcie typické pre ekonomickú činnosť poisťovní.
Účtovníctvo a vykazovanie poisťovni podľa IFRS a Solventnosti II

518 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu