Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - komentár

Mičudová Tatiana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
112
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
A5
ISBN
978-80-571-0133-8
EAN
9788057101338
Publikácia „Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – komentár" prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z. Táto nová právna úprava vychádza nielen z doterajšej právnej úpravy, ktorú predstavoval zákon č. 307/2014 Z. z., ale reaguje aj na poznatky z praxe. Cieľom komentára je zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom, pomôcť pri aplikácii zákona v každodennej praxi, ako aj poukázať na zmeny, ktoré z predmetnej novej právnej úpravy vyplývajú. Z týchto dôvodov sú súčasťou komentára aj príklady z praxe či vzory právnych dokumentov. Komentár je určený najmä právnikom, personalistom či iným zamestnancom, ktorí prichádzajú s touto problematikou do styku, ale aj zamestnávateľom, ktorí sú povinní zaviesť vnútorný systém preverovania oznámení.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - komentár

305 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Vlastnictví bytu

Vlastnictví bytu

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu