Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář, 2.v

Pattynová J., Suchánková L., Černý J., Růžička M. a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-396-4
EAN
9788075023964
Počet stran
752
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Formát
145x205
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou rozhodovací praxi dozorových orgánů a zejména na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Adaptační zákon jednak zajišťuje soulad českého právního řádu s GDPR, jednak zavádí některé specifické národní výjimky, např. pro oblast zpracování pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu nebo v oblasti pokutování orgánů veřejné moci a veřejných subjektů. Adaptační zákon rovněž samostatně upravuje oblast zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky, která je z působnosti GDPR zcela vyňata, a dále implementuje směrnici 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů. Komentář sestavil autorský kolektiv vedený zkušenými právníky s dlouholetou praxí v oblasti ochrany osobních údajů a práva informačních technologií. Jeho cílem je představit problematiku ochrany osobních údajů nejen v rovině teoretické, ale zejména praktické. Komentář je tak na vhodných místech doplněn i konkrétními příklady. Publikace tedy představuje komplexní vhled do komplikované právní oblasti ochrany osobních údajů, jež v dnešní digitální době představuje zcela zásadní právní odvětví, jehož důležitost bude s ohledem na rychlý rozvoj nových technologií dále narůstat.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář, 2.v

1.190 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu