Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Kotoučová - Hásová Jiřina, Moravec Tomáš, Petra Valenta

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-553-4
EAN
9788074005534
Počet stran
232
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního zákona a používané pojmy. Publikace obsahuje ucelený a srozumitelný přehled soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu s výkladem základních institutů a procesů v insolvenčním zákoně, jako insolvenčního návrhu, návrhu na povolení reorganizace či oddlužení, problematiky přihlašování pohledávek či odporovatelnosti právních jednání. Vybrána jsou ta soudní rozhodnutí, která se týkají i širších vztahů s insolvenčním právem, a to ve vztahu a prolínání insolvenčního a exekučního práva. K rozhodnutím je doplněn komentář, který uvádí odkazy na obdobná rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo rozhodnutí vrchních soudů, ze kterých byly dovozovány příslušné právní závěry.
Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

450 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu