Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání

Čuhelová Kateřina

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-575-0
EAN
9788075985750
Počet stran
138
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj ochrany nabídnout jen ohrožené osobě, nebo také někomu dalšímu (např. rodičům, dětem), či zda je možné ohrožené osobě poskytnout ochranu i proti její vůli. Publikace zpracovává institut předběžného opatření upravený v zákoně o zvláštních řízeních soudních (tedy v občanském právu procesním), které má k dispozici osoba ohrožená domácím násilím nebo stalkingem a kterým týraná osoba může docílit dočasné ochrany. Autorka publikace se na danou problematiku specializuje v rámci své soudní praxe. Tato skutečnost se odráží i ve velmi názorném používání konkrétních případů z praxe. Druhé vydání reflektuje právní stav a rozhodovací praxi k 1. 10. 2019.
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání

240 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu