Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony II. B / 2020, Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spo

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
1338-0869
EAN
PORADCA192
Počet stran
464
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2020
Formát
A5
Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Zborník je dôležitou pomôckou pri vstupe do konkurzu alebo pri reštrukturalizácii, pri uplatňovaní práva na slobodu informácii, tiež pomôckou pri práci znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale i pri riešení alternatívnych spôsobov riešenia súdnych sporov. Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb. Posledná kapitola sa po novom presunula do tohto zborníka a obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.
Zákony II. B / 2020, Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spo

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu