Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony VI. A / 2020

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
1338-0869
EAN
PORADCA199
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2020
Formát
A5
Zborník zákonov obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva po ostatných novelách. V roku 2020 je doplnený o Vyhlášku č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch, o Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), Vyhlášku č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a Vyhlášku č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu.
Zákony VI. A / 2020

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu