Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Právne aspekty otvorených údajov

Adamov Norbert

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-79-4
EAN
9788089603794
Počet stran
176
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2020
Formát
140x224
Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v publikácii venujú slobodnému prístupu k informáciám, informáciám verejného sektora, významu práva na prístup k informáciám v kontexte režimu opakovaného použitia, ako aj predpokladom správneho fungovania tohto použitia informácií verejného sektora a tiež ochrane súkromia a monetizácii údajov. „Predložené dielo je komplexnou a aktuálnou publikáciou so systematickým vnútorným členením. Je zameraná na živú a vyvíjajúcu sa tému, ktorá až doposiaľ nebola v slovenskej monografickej literatúre spracovaná.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.) „Zvolenú tému možno hodnotiť ako mimoriadne aktuálnu a vhodnú na vedecké spracovanie. ... Autori sa venujú trom kľúčovým oblastiam, a to slobodnému prístupu k informáciám, informáciám verejného sektora a napokon otvoreným údajom.“ (z recenzného posudku doc. JUDr. Mateja Hotvata, PhD.)
Právne aspekty otvorených údajov

504 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu