Zařazeno v kategoriích: Právní předpisy, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Zákony III. A / 2020, Zákoník práce, ochrana osobních údajů, plat a odměny, požární ochrana, zaměstn

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
977-18-0282-803-1
EAN
9771802828031
Počet stran
416
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2020
Formát
A5
- Zákoník práce - Mzdové a platové předpisy - Předpisy k zaměstnanosti - Požární ochrana a BOZP Zákony III A obsahují právní předpisy pro oblast zákoníku práce, mzdových a platových předpisů, zaměstnanosti, požární ochrany. Zborník obsahuje čtyři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Zákoník práce (1.kapitola) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti Mzdové a platové předpisy (2. kapitola) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti a o změně některých zákonů Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Sdělení č. 92/2019 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků Předpisy k zaměstnanosti (3. kapitola) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Sdělení č. 346/2019 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. prosince 2019, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti Sdělení č. 103/2019 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. dubna 2019, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců Požární ochrana a BOZP (4. kapitola) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákony III. A / 2020, Zákoník práce, ochrana osobních údajů, plat a odměny, požární ochrana, zaměstn

189 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu