Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony III. B / 2020, Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minim

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
977-18-0282-804-8
EAN
9771802828048
Počet stran
464
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2020
Formát
A5
- Sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění - Zdravotní pojištění Zákony III B obsahují právní předpisy pro oblast sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění. Zborník obsahuje dvě tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění (1. kapitola) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 Nařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 Sdělení č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění Sdělení č. 270/2019 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020 Mzdové a platové předpisy (2. kapitola) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Vyhláška č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami Vyhláška č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci Vyhláška č. 399/2016 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
Zákony III. B / 2020, Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minim

189 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu