Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

Čentéš Jozef

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-09-1
EAN
A13376
Počet stran
272
Rok vydání
2013
Formát
A5
Skladom v Trnave Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných zmlúv, práva Európskej únie a slovenskej a českej právnej úpravy. Okrem teoretického výkladu je právna úprava doplnená o vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR. Uvedené rozhodnutia vytvárajú predpoklady na posúdenie aspektov, ktoré má orgán verejnej moci zohľadniť pri odpočúvaní. Vedecká monografia nepredstavuje návod na zákonné použitie odpočúvaných technológií, ale predostiera súbor informácií inšpirujúcich na ďalšie úvahy a premýšľanie. Usiluje sa ponúknuť možné riešenia, pričom sa nevyhýba ani otázkam, ktoré sa v aplikačnej praxi rozdielne posudzujú. Vzhľadom na absenciu špecializovanej odbornej literatúry v tejto oblasti je publikácia cenným zdrojom informácií pre právnickú aj laickú verejnosť.
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

616 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu