Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti prům. vlas

Elischer D., Kobliha I., Dobiáš P., Kottnauer A., Hunjan Koblihová R., Tuláček J.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-382-7
EAN
9788075023827
Počet stran
398
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Formát
145x205
Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti, tak jednotlivých případů zvláštní povinnosti k náhradě újmy, dále se zabývají specifiky náhrad v obchodních a pracovněprávních vztazích. Pozornost věnují rovněž náhradě škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení práv průmyslového vlastnictví. Problematice náhrady škody podle autorského zákona je věnována závěrečná část knihy. K uplatnění práva na náhradu majetkové i nemajetkové újmy existuje rozsáhlá judikatura, která se dále vyvíjí a jíž autoři citují a upozorňují současně na aplikovatelnost starší judikatury. Stranou nezůstává ani otázka promlčení práva na náhradu škody, jeho vzdání se a vyloučení povinnosti k náhradě škody. Kniha tak čtenáři poskytuje nejen komplexní pohled na soukromoprávní odpovědnost, ale i návod na řešení různých situací vzniklých v souvislosti s uplatňováním práva na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti prům. vlas

590 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu