Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Rozpočtová teória, politika a prax

Beličková Kornélia, Neubauerová Erika, Boór Matej

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
216
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2020
Formát
B5 / 170x240
ISBN
978-80-7598-630-6
EAN
9788075986306
Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia je výstupom poznatkov kolektívu autorov, ktorí svoj profesionálny pracovný život „zasvätili"" spoločenským vedám na poli ekonomickom, právnickom a filozofickom a niekoľko rokov sa intenzívne venujú pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. Publikácia podáva výklad problematiky sústavy rozpočtov z ekonomicko-finančného a formálno-právneho hľadiska v oblasti teórie, politiky a praxe. Jej súčasťou je aj historický pohľad na vývoj rozpočtovej problematiky. Ľahko a zároveň faktograficky, fundovane privedie čitateľa k vymedzeniu základných pojmov a definícií v historickom kontexte. Vysokoškolská učebnica Rozpočtová teória, politika a prax má poslúžiť ako pomôcka pri štúdiu problematiky rozpočtu, rozpočtovej sústavy ako celku, ale aj všetkých súvislostí rozpočtovej sústavy, teda jej teórie. Vysokoškolská učebnica je prioritne určená študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj slovenským študentom študujúcim na zahraničných univerzitách a zahraničných vysokých školách ktorí komparujú, konfrontujú danú problematiku v krajine kde študujú, s problematikou na Slovensku. Učebnicu odporúčame aj predstaviteľom verejnej správy, a to tak štátnej správy, ako aj samosprávy, a tiež všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku rozpočtovej teórie, politiky a praxe.
Rozpočtová teória, politika a prax

439 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu