Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - komentár

Ikrényi Peter, Jakubčová Lenka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-5710-119-2
EAN
9788057101192
Počet stran
156
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2020
Formát
A5 / 148x210
Význam ochrany verejného záujmu pri výkone funkcii´ verejných funkcionárov je nespochybniteľný. Verejní funkcionári rozhodujú o významných otázkach verejného záujmu. Ich rozhodovanie je spojene´ s výkonom štátnej moci, ale aj so správou verejného majetku a s ochranou verejného nemajetkového záujmu. Absencia ochrany týchto záujmov spravidla vedie k uprednostňovaniu súkromných záujmov na úkor verejnosti. Právny poriadok predpokladá viaceré mechanizmy, ktoré zabezpečujú ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jedným z nich je úprava v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý je súčasťou ústavného systému Slovenskej republiky v nezmenenej podobe približne 15 rokov. Rok 2019 bol z hľadiska podoby ústavného zákona zásadný, keďže bol novelizovaný trikrát. Zmeny v ústavnom zákone význame rozšírili okruh osôb, ktoré spadajú do jeho osobnej pôsobnosti, a modifikovali viaceré z jeho častí. Predkladané komentované spracovanie ustanovení ústavného zákona si za cieľ kladie ucelene a vyčerpávajúco opísať hmotnoprávne a procesné pravidlá ochrany verejného záujmu, povinnosti verejných funkcionárov, ako aj súvisiace otázky, reflektujúc na skúsenosti z praxe a rozsiahlu rozhodovaciu prax Ústavného súdu SR. Publikácia je určená najmä osobám, ktoré vykonávajú verejné funkcie, ale aj odbornej verejnosti, advokátom a všeobecne právnikom ako teoretická a aplikačná pomôcka pri uplatňovaní ústavného zákona.
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - komentár

431 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Exekuce

Exekuce

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu