Zařazeno v kategoriích: LÉKAŘSKÁ LITERATURA, Neurologie

Neurodegenerativní onemocnění

Rusina Robert, Matěj Radoslav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Mladá fronta
ISBN
978-80-204-5123-1
EAN
9788020451231
Počet stran
448
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Reedice a aktualizace prakticky zaměřené publikace, která je určenáneurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům, patologům adalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění.V úvodní části jsou představeny obecné etiopatogenetické principyneurodegenerativních procesů. Přehledně a prakticky jsou diskutoványetiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické iterapeutické aspekty spolu s neuropatologickými nálezy u nejčastějšíchonemocnění: mírná kognitivní porucha a Alzheimerova nemoc,demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, progresivníafázie, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, progresivnísupranukleární obrna, kortikobazální degenerace, multisystémovéatrofie, onemocnění motorického neuronu, prionová onemocnění amnoho dalších. Oproti prvnímu vydání je každému onemocněnídoplněna instruktivní kazuistika. Pozornost je věnována obecnýmterapeutickým přístupům společným pro projevy demence aparkinsonismu (farmakologické i nefarmakologické intervence, léčbakomplikací, preventivní možnosti) i specifickým přístupům ujednotlivých nemocí. Jsou diskutovány neuropsychiatrické projevy demencí a možnosti jejichovlivnění. Součástí knihy je i problematika právní a etická, zahrnující sdělování diagnózy,otázku řidičských průkazů, informované souhlasy i právní způsobilost.
Neurodegenerativní onemocnění

550 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

QEEG

QEEG

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu