Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Moderní dějiny

Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948)

Šlouf Jakub, Němečková Daniela

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
544
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-200-3070-2
EAN
9788020030702
Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediální pozornost i společenský tlak vyvíjený na soudce byly proto enormní. Z perspektivy samotného soudu byla retribuce nesmírně náročným služebním úkolem, který stavěl celý justiční aparát před řadu obtížně řešitelných administrativních, logistických, personálních i morálních problémů. Přes vyhrocenou společenskou atmosféru a právní rámec definovaný na zásadách stanného práva se zaměstnancům soudu dařilo dostát profesním standardům a udržet procesní stránku retribuce v mezích přijatelné právní kultury i za cenu četných konfliktů s resortem ministerstva vnitra.
Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948)

550 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu