Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Elektronická evidence tržeb 2020, Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu

Vondrák Zdeněk, Vondráková Lucie, Vondráková Michala

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Anag
ISBN
978-80-7554-264-9
EAN
9788075542649
Počet stran
216
Místo vydání
Oomouc
Rok vydání
2020
Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Seznamte se s povinnostmi, které vám přináší EET Cílem je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a o všech jeho důsledcích pro podnikání. Podrobněji k obsahu publikace V knize je zapracována novela zákona, kterou v září 2019 schválil Parlament a která zavádí změny v evidenci tržeb, zejména pak náhradní papírovou evidenci pro vymezenou skupinu podnikatelů. Novela zákona má účinnost od 1. 5. 2020, kdy bude spuštěna třetí a tedy poslední vlna, protože do ní budou zahrnuti všichni podnikatelé, kteří ještě tržby neevidují nicméně ten, kdo se rozhodne pro „papírovou evidenci“, může o povolení žádat již od 1. 2. 2020. Podrobně jsou rozebrána témata jako: kdo a od kdy musí evidovat tržby, co znamená termín „evidovaná tržba“, co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb, časový harmonogram evidence tržeb, subjekty vyloučené z evidence tržeb. V neposlední řadě budou nastíněny změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s evidencí tržeb. Velká pozornost je věnována „papírové evidenci tržeb“ a její velké administrativní náročnosti. Zvláštní kapitola je věnována vybavení pro EET (hardware a software), evidenci tržeb bez internetu a sankcím spojeným s EET včetně rad, jak se jim vyhnout.
Elektronická evidence tržeb 2020, Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu

319 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu