Daňové a nedaňové výdaje A-Z 2020 z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví

Sedláková Eva, Cardová Zdenka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
978-80-7365-440-5
EAN
9788073654405
Počet stran
344
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2020
Formát
A5
Publikace Daňové a nedaňové výdaje vznikla na základě četných dotazů čtenářů – poplatníků daně z příjmů, jak v praxi uplatnit do daňových výdajů některé konkrétní jimi vynaložené výdaje. Publikace je určena odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmu, účetním, daňovým, ekonomickým a právním poradcům. Co se však rozumí daňovým a co nedaňovým výdajem? Daňový výdaj – náklad musí souviset s daňovými příjmy, tedy musí být vynaložen za účelem dosažení daňových příjmů. Pokud tomu tak není, jde o nedaňový výdaj – náklad. Blíže vám to vysvětlíme na nejvíc používaných pojmech v podnikání – automobil, hmotný majetek, pracovní cesty, reprezentace,.... Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela zákona o daních z příjmu má ke dni zpracování této publikace č. 306/2018 Sb.) v § 24 uvádí přehled nejdůležitějších daňových výdajů, včetně toho jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmu uplatnit, tj. včetně omezujících podmínek. Daňové výdaje poplatník vykazuje několika způsoby. Předně o nich účtuje v souladu s účetními předpisy, tj. podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále může postupovat i podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které doporučují účetním jednotkám jak postupovat v případech, které zákon o účetnictví neřeší. Dále pak poplatník fyzická osoba s příjmy ze samostatné činnosti daňové výdaje vede v daňové evidenci.
Daňové a nedaňové výdaje A-Z 2020 z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví

450 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu