Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Obchodní právo

Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní

Cisko Lukáš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
136
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Formát
145x205
ISBN
978-80-7502-429-9
EAN
9788075024299
Vedecká monografia prináša nové interesantné pohľady na základnú koncepciu špecifického právneho inštitútu zodpovednosti za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní v kontexte najnovšej právnej úpravy obligačných vzťahov obchodnoprávnych subjektov. Po obsahovej stránke publikácia skúma a interpretuje vybrané teoretické práce a legislatívne a aplikačné východiská zvoleného právneho inštitútu a zasadzuje ich do širších súvislostí, osobitne pritom akcentuje právo Európskej únie vo väzbe na trendy europeizácie súkromného (obchodného) práva. Poznatky sú predkladané so zreteľom na súčasný proces rekodifikácie tohoto právneho odvetvia v Slovenskej republike. Tematicky sa monografia zameriava predovšetkým na objasnenie otázok súvisiacich s vadným plnením pri zmluvných záväzkoch, pri ktorom nedošlo k zániku primárneho záväzku na riadne a včasné plnenie. Dlžník sa dostáva do omeškania a originárny obchodnoprávny (záväzkový) vzťah sa vo svojom obsahu transformuje do novej dimenzie, ktorej podstatou je zodpovednosť za vady plnenia, pričom rámec základného záväzku zostáva quasi zachovaný. Spracovanie problematiky následkov vád plnenia má význam v prvom rade pre veriteľa, nakoľko mu poskytuje priestor na ochranu jeho oprávnených záujmov voči dlžníkovi. Cieľom publikácie je byť zdrojom užitočných informácií, podnetov a úvah de lege ferenda na ďalšiu odbornú diskusiu. Môže byť užitočnou pomôckou pre študentov a pedagógov právnických fakúlt, ale aj širokú škálu odborníkov a osoby aplikujúce inštitút v praxi.
Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní

270 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu