Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Nariadenie o insolvenčnom konaní. Komentár

Ikrényi Ivan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1016
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-89603-82-4
EAN
9788089603824
Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktoré nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní, prináša komplexný výklad jednotlivých článkov tohto predpisu postavený na bohatej judikatúre a predstavuje praktického sprievodcu nariadením. Komentár je určený predovšetkým konkurzným správcom, sudcom, advokátom, veriteľom s pohľadávkami voči dlžníkom v iných členských štátoch, samotným dlžníkom, ktorých podnikanie prekračuje hranice Slovenskej republiky, ako aj širokej odbornej verejnosti.
Nariadenie o insolvenčnom konaní. Komentár

2.492 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu