Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pocty

Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám

Žák Krzyžanková K., Kühn Z., Beran K., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Tryzna J.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-797-9
EAN
9788073807979
Počet stran
800
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2020
Formát
B5 155x230, V8
Tato kniha je pokusem o postižení mnohotvárné komplexity práva jako normativního systému. Je zároveň poctou prof. Aleši Gerlochovi – významnému českému právnímu vědci a pedagogovi, který výzkumu práva zasvětil život. V knize jsou zmapovány podstatné vlastnosti práva, jeho vazby k různým sociálním subsystémům (morálka a politika), fenoménům (moc a autorita) a institucím (stát). Pozornost je věnována strukturálním otázkám (relativní autonomie práva), funkcionalitě práva (jeho tvorba, interpretace, aplikace a působení), jednotlivým oblastem práva (problémy soukromého a veřejného práva) i právnímu myšlení. Přístup autorů reflektuje tradice práva (římskoprávní základy), soudobý stav právní regulace a nové výzvy, které přinášejí proměny společnosti (globalizace, integrace, multikulturalismus, nové technologie), jakož i odpověď práva na ně (právní pluralismus, judicializace práva, modifikace dělby moci, inovace v právnické metodologii). Kniha je kombinací makro- a mikropohledů na právo, souborem prací syntetických i analytických. Autoři se snaží nabídnout také výhledy do budoucnosti, nejde jim jen o deskripci, ale též o prognózu vývoje práva. Výsledkem spolupráce celé řady našich a zahraničních autorů je komplexní zpracování historických základů, aktuálního stavu a perspektiv práva, přičemž není zapomenuto ani na osobní přínos jubilanta k rozvoji právní teorie a praxe.
Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám

801 Kč

890 Kč ušetříte 89 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu