Aktualizace II/2 - Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
977-18-028-3306-6
EAN
9771802833066
Počet stran
400
Rok vydání
2020
Formát
A5
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 Občanský zákoník Zákon o obchodních korporacích Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 Úprava zahrnutá nove do obcanského zákoníku nahradila úpravu obsaženou v zákone o vlastnictví bytu. Zmena zákona o obchodních korporacích má za cíl umožnit družstvu svolání clenské schuze prostrednictvím informacní desky. Zákon o nekterých opatreních v oblasti splácení úveru v souvislosti s pandemií COVID-19 se použije na úver sjednaný a cerpaný pred 26. breznem 2020 podle stanovených pravidel. Titul obsahuje úplná znení zákonu po poslední novele: - Obcanský zákoník - Zákon o obchodních korporacích - Zákon o nekterých opatreních v oblasti splácení úveru v souvislosti s pandemií COVID-19 1. Obcanský zákoník Úprava zahrnutá nove do obcanského zákoníku nahradila úpravu obsaženou v zákone o vlastnictví bytu, kterým se upravují nekteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nekteré vlastnické vztahy k bytum a nebytovým prostorum a doplnují nekteré zákony. K provedení obcanského zákoníku bylo prijato narízení vlády c. 366/2013 Sb., o úprave nekterých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kde je obsažen zpusob výpoctu podlahové plochy bytu v jednotce (na rozdíl od zákona o vlastnictví bytu není v obcanském zákoníku tato záležitost rešena), výcet spolecných cástí nemovité veci a podrobnosti o cinnostech týkajících se správy domu a pozemku. Novela si neklade za cíl menit koncepci prijatou novým obcanským zákoníkem, ale spíše odstranit nekteré jeho nedostatky, které vyplynuly z aplikacní praxe, a zlepšit jeho srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. 2. Zákon o obchodních korporacích Zmena má za cíl umožnit družstvu svolání clenské schuze prostrednictvím informacní desky. Povinnost zprístupnit informacní desku i prostrednictvím internetových stránek by mela být ze zákona stanovena jen velkým družstvum, v nichž pusobnost clenské schuze vykonává shromáždení delegátu. U nich se navrhuje zajištení informovanosti clenu také tímto zpusobem ponechat (resp. explicitne vztáhnout na zprístupnení informacní desky). To je oduvodneno skutecností, že ve velkých družstvech nemusejí mít clenové vždy snadný prístup k bežné úrední desce. I nadále se pritom predpokládá soucasné zachování klasické informacní desky (zvlášte s ohledem na cleny družstva, kterí nemají prístup k internetu). 3. Zákon o nekterých opatreních v oblasti splácení úveru v souvislosti s pandemií COVID-19 Tento zákon se použije na úver sjednaný a cerpaný pred 26. breznem 2020. Tento zákon se dále použije na úver sjednaný pred 26. breznem 2020, jde-li o úver: zajištený nemovitou vecí nebo vecným právem k nemovité veci, úcelove urcený k nabytí, vyporádání nebo zachování práv k nemovité veci nebo soucásti nemovité veci, výstavbe nemovité veci nebo soucásti nemovité veci, úhrade za prevod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí úcasti v jiné právnické osobe za úcelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu, zmene stavby podle stavebního zákona nebo jejímu pripojení k verejným sítím, …
Aktualizace II/2 - Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích

149 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu